Jakie rodzaje hal można postawić bez pozwolenia na budowę?

W Polsce podobnie jak w innych krajach, obowiązują przepisy dotyczące budowy obiektów. Jednak nie wszystkie konstrukcje wymagają pozwolenia na budowę. Istnieją pewne rodzaje hal, które można postawić bez formalności związanych z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji. W niniejszym artykule omówimy trzy takie przypadki, które pozwalają na skrócenie procesu inwestycyjnego i uniknięcie zbędnych formalności.

Hale magazynowe i garażowe o niewielkich rozmiarach

Pierwszym rodzajem hal, które można postawić bez pozwolenia na budowę, są niewielkie hale magazynowe i garażowe. Zgodnie z polskim prawem budowlanym, obiekty o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz wysokości do 5 metrów są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Warunkiem jest jednak spełnienie określonych wymagań, takich jak zachowanie odpowiednich odstępów od sąsiednich działek czy drogi publicznej. Dodatkowo hala musi być zlokalizowana na terenie przeznaczonym pod zabudowę gospodarczą lub usługową. Warto również pamiętać, że w przypadku tego rodzaju obiektów konieczne jest zgłoszenie budowy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Hale rolnicze i inwentarskie

Kolejnym rodzajem hal, które można postawić bez pozwolenia na budowę, są hale rolnicze i inwentarskie. W przypadku tego typu obiektów, zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy budynków o powierzchni zabudowy do 100 m² oraz wysokości do 5 metrów. Warunkiem jest jednak, aby hala była zlokalizowana na terenie gospodarstwa rolnego oraz służyła wyłącznie celom związanym z prowadzeniem działalności rolniczej. Podobnie jak w przypadku hal magazynowych i garażowych, konieczne jest zgłoszenie budowy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.